Om klinikken

2016-11-06

Lægerne Hafniahus er et lægehus med 2 lægekapaciteter. Det vil sige at alle tilmeldte patienter har os begge til læge. Imidlertid synes de fleste (det synes vi også) at det er mest praktisk at komme til den samme læge hver gang. Det plejer vi at kunne overholde –  med mindre det drejer sig om noget meget akut. Man er selvfølgelig også velkommen til benytte sig af os begge. Vi er generelt meget enige om de lægefaglige ting og plejer at gøre tingene på nogenlunde samme måde.

Yderligere er vi en erfaren sygeplejerske, sekretær samt medicinstuderende.

Klinikken har eksisteret i mange år. Den lå oprindelig  i en herskabslejlighed på 1. sal i Klaregade 7. Her havde en Dr. Tuxen praksis med speciale i tuberkulose siden 30’erne. Han solgte den til Asger Bloch-Sørensen i 1958. Asger Bloch-Sørensen optog sin søn Henrik som kompagnon i 1983. I 1990 gik Asger på pension og solgte sin del af praksis til Thomas Tofte.

I 1999 blev vi tvunget til at flytte klinikken. Heldigvis fandt vi gode lokaler i Hafniahus med bedre adgangsforhold og mere plads.

I 2014 gik Thomas Tofte på pension og solgte sin praksisdel til Kirsten Holm Jensen. I 2017 gik Henrik Bloch-Sørensen på pension. Lone Dydensborg Madsen købte sig ind i klinikken 1/7 2018.

Kirsten Holm Jensen og Lone Dydensborg Madsen driver nu kompagniskabspraksissen sammen.

Søren Roslev Kristensen er vikar fra august 2018 , og vil være her et par dage om ugen.

Klinikken har gode adgangsforhold med elevator samt kørestolslisk i gården. Der er plads til almindelige kørestole i elevatoren. Vi kan stille kørestol til rådighed ved behov.

I øjeblikket gennemgår Odense bymidte en stor ombygning. Det har vanskeliggjort adgangsforholdene til klinikken i byggeperioden. Når ombygningen er færdig vil letbanen køre lige til døren og der vil være let adgang fra den store parkeringskælder under Fisketorvet.