Aktuelt

Henrik Bloch-Sørensen fratræder mhp. pension.

I en overgangsperiode vil der være vikarer.  Bloch-Sørensen vil dog i perioder være tilstede.

Efter endt overdragelsesproces vil et nyt sundhedskort blive tilsendt.